Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya İbrahim Atalay kitabı.. | İstanbul Üniversitesi Auzef Coğrafya
ana sayfa > İbrahim Atalay, Kitaplar > Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya İbrahim Atalay kitabı..

Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya İbrahim Atalay kitabı..

Perşembe, 05 Oca 2012 yorum ekle yorumlara git Okunma: 1.633

“Genel Beşerî ve Ekonomik Coğrafya” adı altında sunduğum bu kitap, yüksek öğretimde coğrafyaya yeni başlayan öğrenciler ve bu konuda derli- toplu bilgi edinmek isteyenler için hazırlanmıştır. Gerçekten, kitapta ele alınan her bölüm coğrafya öğretiminde ayrı bir ders konusudur. Bu konularda yazılmış, fakat çoğunun baskısı tükenmiş Türkçe ders kitapları da bulunmaktadır. Kitabın hazırlanmasında Türkçe ders kitapları ile yabancı kaynaklardan geniş ölçüde faydalanılmıştır. Kitabın önemli özelliği; coğrafi perspektif içerisinde dünyanın siyasî, askeri, ekonomik örgütleri, insan gelişim konuları ve dünyanın güncel özellikle çevre sorunlarının ayrı bölümler hâlinde ele alınması, genel beşeri ve iktisadî coğrafyanın kapsamına giren tüm konular hakkında bilgi verilmesidir. Kitabın diğer bir özelliği Orta Afrika, Orta Amerika, bazı Orta Doğu ve Güneydoğu Asya ülkeleri dışındaki ülkeleri ziyaret eden yazar i. Atalay’ın gözlemlerine de yer verilmesidir. Ayrıca klasik beşeri ve ekonomik coğrafya kitaplarından farklı bir özellik gösteren kitapta, işlenen konuların fizikî özelliklerine ait temel bilgilerin verilmesidir. Örneğin petrolden bahsedilirken petrolün oluşumu, boksit işlenirken boksit yatağının nasıl meydana geldiği, nükleer enerji hakkında bilgi verilirken bir nükleer santralin nasıl çalıştığı şekillerle izah edilmiştir. Ayrıca kitapta İşlenen konularda mümkün olan ölçüler içerisinde Türkiye’ den de örnekler verilmiştir. Bu konularda daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler, !. ATALAY’ın “Türkiye Coğrafyası” ve “Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiğine, kitapta geçen terminoloji ile ilgili olarak yine İ. ATALAY’ın Doğa Bilimleri Sözlüğü’ne bakabilirler Son yıllarda Batı Dünyası’nda araştırma ve yayınlarla geniş ilgi toplayan coğrafya bilimi, maalesef ülkemizde istenilen yeri alamamıştır. Bunun ana nedeni, bir doğa bilimi olan ve doğa ile insan toplumları arasındaki İlişkileri inceleyen Coğrafya’nın hâlâ tasvirî bir bilim olarak kabullenilmesidir. Oysa, doğal ortam ve bunun insanların her türlü faaliyetleri üzerindeki etkileri coğrafyanın ana inceleme konusuna girmektedir.


Benzer yazılar  1. şimdilik yorum yok.
  1. şimdilik geri bağlantı yok


Kapat !