Afet Kültürü Dersi 8.Hafta Soru Cevaplar | İstanbul Üniversitesi Auzef Coğrafya
ana sayfa > 1.Sınıf Derslerden Soru ve Cevaplar, afet kültürü > Afet Kültürü Dersi 8.Hafta Soru Cevaplar

Afet Kültürü Dersi 8.Hafta Soru Cevaplar

Cumartesi, 07 Oca 2012 yorum ekle yorumlara git Okunma: 8.720

Soru1) Afet yönetiminin iskeletini oluşturan kavramlar nelerdir?

Cvp: Hazırlık, risk azaltnma, Müdahale (Arama – Kurtarma ve ilk yardım), iyileştirme ve yeniden inşa.

Soru2) Afet Yönetimi nedir,tanımlayınız.

Cvp: Afet
yönetimi herhangi bir afetin önlenebilmesi için afet öncesinde, sırasında ve
sonrasında gerekli planlamaların yapılarak afetlerin etkisini en aza indirmek
için yapılan çalışmalardır.

Soru3) Kriz yönetimi nedir,tanımlayınız.

Cvp: Olası
tehlikeler ve oluşabilecek risklerden en az zararla çıkmak için afetlerden önce
ve afatler sırasında yapıalcak çalışmaların tümüdür.

Soru4) Krizi yönetimi kaç aşamadan oluşur?

Cvp:İki aşamadan oluşur.

a) Krizi önleme aşaması                    b) Krizi çözme aşaması

Soru5) Kriz yönetiminin başında hangi yönetmelik bulunmaktadır?

Cvp: Başbakanlık
Kriz Yönetim Merkezi

Sosu6) Afetlere maruz kalan kalan ülkeler Afet Yönetimini üç ana unsur altında ele almışlardır,bunlar nelerdir?

Cvp: Afet
oluşmadan önce, afet sırasında ve Afet sonrasında yapılacaklar.

Soru7) Afet yönetmi kaç aşamadan oluşmaktadır?

Cvp:Beş
aşamadan oluşmaktadır.

a)     Risk azaltma (Zarar Azaltma)

b)      Hazırlık aşaması

c)       Müdahale (Arama – Kurtarma, ilk
yardım ve yardım aşaması)

d)      İyileştirme

e)      Yeniden İnşa

Soru8) Afet sırasında,oluşabilecek riskleri azaltmak için alınması gereken önlemler nelerdir?

Cvp: Yeni
yönetmelik ve genelgelerin çıkarılması, afet risk haritalarının çıkarılması,
afetle ilgili her türlü teknik çalışmaların hazırlanıp raporlanması, afet
gözlem istasyonlarının kurulması, malzeme ihtiyaçlarının belirlenerek bunların
hızla sağlanması, sağlık hizmetlerinin nasıl verileceği, afetten etkilenecek
insanların konaklayacağı çadır alanlarının belirlenmesi, bilimsel araştırmalar
için destek sağlanması, mühendislik çalışmalarını sağlıklı yürümesi, afet riski
olan bölgelerde veya binalarda afet riskinin en aza indirilmesi ve yapılan
çalışmaların her aşamasının kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir.

Soru9) Afetin en kritik ve en önemli aşaması hangisidir?

Cvp: Müdahale (Arama – Kurtarma, ilk yardım ve yardım aşaması)

Soru10) Müdahale aşamasının kapsadığı görevler nelerdir?

Cvp: İlk haber alımı ve bölgeye
ulaşım, güvenliğin sağlanması, varsa yangınların söndürülmesi, gereksiminlerin
belirlenmesi, sağlık ekiplerinin devreye girmesi, Arama – kurtarma ekiplerini
çalışması, haberleşmenin sağlanması, tahliye, geçici barınma alanlarının
korunması, Yiyecek, içecek, giyecek ve yakacak sağlanması, çevre sağlığını
düzenlenmesi, hasar tespiti ve tehlikeli yıkıntıların hızla kaldırılması
aşamalarını kapsar.

 

Soru11) İyileştirme aşamasının ana hedefi nedir?

 

Cvp: Afet bölgesinin haberleşme, ulaşım, su, elektrik,
uzun süreli barınma, eğitim, yaşamın normale dönmesi için sosyalleşme çalışmaları.

 

Soru12) Afet yönetiminin en son ve en karmaşık aşaması hangisidir?

 

Cvp: Yeniden İnşa aşamasıdır

SEVAL ALAN’a Teşekkür Ederiz.


Benzer yazılar  1. şimdilik yorum yok.
  1. şimdilik geri bağlantı yok


Kapat !