İngilizce İlk Dönem Vize Soruları | İstanbul Üniversitesi Auzef Coğrafya
ana sayfa > 1.Sınıf Birinci Dönem Vize Soruları, İngilizce > İngilizce İlk Dönem Vize Soruları

İngilizce İlk Dönem Vize Soruları

Çarşamba, 25 Oca 2012 yorum ekle yorumlara git Okunma: 18.401

Doğru cevapları yorum olarak yazabilirsiniz.Sayfamızda ingilizcesi çok iyi olan arkadaşlarımızda var..

İNGİLİZCE(Vize Soruları)

1)Liz and Jane are close friends. _______ are from Italy.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen kelimeyi bulunuz?

They

We

You

She

He

 

2 )It _____ very hot today so there _____ a lot of children on the beach.

Cümleyi uygun şekilde çekimleyen seçeneği işaretleyiniz?

is / are

is / is

are / are

are / is

is / have

 

3 )____________ Italian?

Soruyu tamamlayan uygun seçeneği işaretleyiniz?

Are you from

Are they from

Are you

You are from

You are

 

4 )Victoria and David Beckham _________ very popular and rich.

Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen ifadeyi bulunuz?

are

am

has got

is

have got

 

5 )Henry: How are you?

Mark: ________________

Karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere uygun düşen ifadeyi bulunuz?

See you later.

I’m seventeen.

Nice to meet you.

I’m from Rize.

Fine, thanks, and you.

 

6 )_____ your mother and father at home tonight?

Soruyu tamamlayan uygun seçeneği işaretleyiniz?

She

Is

Am

They

Are

 

 

 

 

7 )____ name is Jennifer. ____ is a worker in our company.

Boşlukları doldurmak için uygun kelimelerin yer aldığı seçeneği işaretleyiniz?

My/She

Her/He

Her/She

He/He

She/She

 

8 )There is a big car park _____ the right of the road.

Cümleyi tamamlayan uygun seçeneği işaretleyiniz?

with

of

against

between

on

 

9 )The post office is ________ the cinema and the Chinese restaurant.

Cümleyi tamamlayan uygun seçeneği işaretleyiniz?

between

over

in front of

behind

opposite

 

10 )Diana: What time is it?

Paul: 03:45.

Karşılıklı konuşmada rakamla verilen saatin yazıyla ifade edildiği seçeneği bulunuz?

It’s a quarter past three.

It’s a quarter to three.

It’s a quarter forty-five.

It’s a quarter to four.

It’s a quarter.

 

11 )There ____ a boy in front of the main gate. Please go and check.

Cümleyi tamamlayan uygun seçeneği işaretleyiniz?

has got

is

are

don’t

aren’t

 

12 )The bank is ________ the library and the bookshop.

Cümleyi tamamlayan uygun seçeneği işaretleyiniz?

on

under

in

front

between

 

 

 

 

 

13 )Mark: What time is it?

Danny: 09:15.

Karşılıklı konuşmada rakamla verilen saatin yazıyla ifade edildiği seçeneği bulunuz?

It’s a quarter to ten.

It’s a quarter past nine.

It’s a quarter.

It’s a quarter fifteen.

It’s a quarter to nine.

 

14 )There ____ only two potatoes and ten tomatoes in the fridge.

Cümleyi tamamlayan uygun seçeneği işaretleyiniz?

are

don’t

has got

aren’t

is

 

15 )_______ sun rises in the east.

Cümleyi uygun şekilde tamamlayan seçeneği işaretleyiniz?

It

The

An

A

 

16 )_________ is a hospital in this town. It is about ten minutes away.

Cümleyi uygun şekilde tamamlayan seçeneği işaretleyiniz?

There

What

This

Here

Where

 

17 )The supermarket is _____________ to the church. Please go and buy some tomatoes.

Cümleyi uygun şekilde tamamlayan seçeneği işaretleyiniz?

behind

between

in front of

next

opposite

 

18 )The park is ________ the left.

Cümleyi uygun şekilde tamamlayan seçeneği işaretleyiniz?

by

from

on

at

in

 

 

 

 

19 )What are ________?

Cümleyi uygun şekilde tamamlayan seçeneği işaretleyiniz?

those

the

it

that

this

 

20 )There ____ ten students in the class.

Cümleyi uygun şekilde tamamlayan seçeneği işaretleyiniz?

have

has

does

are

is

 

21 )My house is ________ the Chinese restaurant.

Cümleyi uygun şekilde tamamlayan seçeneği işaretleyiniz?

a)on top          b)next to         c)between       d)to     e)in the front

 

22 )Jane usually leaves her house at 10.20.

Cümlede rakamla verilen saatin yazıyla ifade edildiği seçeneği bulunuz?

a)ten past eleven         b)twenty past ten       c)ten to two

d)twenty to ten          e)ten past twenty

 

23 )My father likes cold weather very much. His favourite _______ is winter.

Cümleyi uygun şekilde tamamlayan seçeneği işaretleyiniz?

a)week                        b)month          c)day               d)year             e)season

 

24 )Are _________ your friends?

Soruyu uygun şekilde tamamlayan seçeneği işaretleyiniz?

a)Theirs           b)they’re         c)them             d)they             e)their

 

25 )I ____________ got a computer.

Cümleyi uygun şekilde tamamlayan seçeneği işaretleyiniz?

a)not               b)haven’t                    c)don’t have               d)don’t                       e)hasn’t

 


Benzer yazılar 1. eren
  Cumartesi, 19 Tem 2014 zamanında 20:29 | #1

  Sorular gerçekten bu kadar basit mi?
  Ben bu sene başlıyorum üniversiteye.Hepsini doğru yaptım bu yüzden soruyorum

 2. atmaca
  Salı, 19 Kas 2013 zamanında 14:43 | #2

  aslı doğru demi kız

 3. Pazar, 26 May 2013 zamanında 12:32 | #3

  bu kadar kolay soruları nasıl yapamazsınz anlamıyorum.

 4. Ayla
  Perşembe, 26 Oca 2012 zamanında 13:45 | #4

  burdan bana yardım olcak arkadaş yok mu ?

 5. auzefcografya.com
  Perşembe, 26 Oca 2012 zamanında 10:52 | #5

  çok teşekkür ederiz askocibar..

 6. askocibar
  Çarşamba, 25 Oca 2012 zamanında 15:03 | #6

  MERHABALAR BEN ASLIHAN TÜRK SORULARI CEVAPLANDIRDIM.SİZ YİNEDE KONTROL EDEREK YAPARSANIZ SEVİNİRİM BÜTÜN ARKADAŞLARIMA BAŞARILAR DİLİYORUM.
  1)They
  2)is/are
  3)Are you
  4)are
  5)Fine,tahnks,and you.
  6)Are
  7)My/She
  8)on
  9)between
  10)It’s quarter to four
  11)is
  12)between
  13)It’s quarter past nine
  14)are
  15)The
  16)The
  17)next
  18)on
  19)those
  20)are
  21)next to
  22)twenty past ten
  23)season
  24)they
  25)haven’t

 1. şimdilik geri bağlantı yok


Kapat !