Şehir ve Kültür İstanbul İlk Dönem Vize Soruları | İstanbul Üniversitesi Auzef Coğrafya
ana sayfa > 1.Sınıf Birinci Dönem Vize Soruları, Şehi Kültür ve İstanbul > Şehir ve Kültür İstanbul İlk Dönem Vize Soruları

Şehir ve Kültür İstanbul İlk Dönem Vize Soruları

Çarşamba, 25 Oca 2012 yorum ekle yorumlara git Okunma: 67.085

Arkadaşlar soruların yanlarında bulunan ** işaretleri o sorunun doğru olduğunu gösteriyor,fakat %100 lük doğruluk payı olmayabilir.Emin olamadıklarınızı kontrol ederseniz ve emin olduklarınızı yorum olarak yazarsanız hem size hem de diğer arkadaşlara faydalı olacaktır.

ŞEHİR KÜLTÜRÜ VE İSTANBUL(Vize Soruları)

 

1 )Aşağıdakilerden hangisi “Medeniyet” kelimesinin içerdiği anlamlardan birisi değildir?

a)Umran

b)Aydınlanma

c)Şehir

d)Büyüme **

e)Medine

 

2 )Aşağıdaki tarihlerden hangisinde “sivilizasyon” terimi Avrupa’da medeniyet anlamında kullanılmaya başlanmıştır?

a)18. yy

b)17. yy

c)14. yy

d)20. yy

e)19. yy **

 

3 )Protestan ahlakı ile sanayileşme ve medeniyet arasında doğrudan bir ilişki kuran düşünür hangisidir?

a)A.Smith

b)Hiçbiri

c)Max Weber **

d)K. Marx

e)J. M. Keynes

 

4 )Avrupa ve Batı Medeniyetlerinde aşağıdakilerden hangisi genel anlamda gelişmişlik göstergesidir?

a)Sadece Yüksek Gelir

b)Hiçbiri

c)Genel Batı Medeniyeti Ölçüleri

d)Yüksek Maaş

e)Demokrasi **

 

5 )Aşağıdakilerden hangisi “Kültür” kelimesinin içerdiği anlamlardan birisi değildir?

a)Maddi İhtiyaçların Karşılanması

b)Medeniyeti Oluşturan Bir Öğe Olması

c)Ortak Değerlerin Toplamı

d)Manevi İhtiyaçların Karşılanması

e)Farklılık **

 

6 )Aşağıdakilerden hangisi “İSTANBUL” ile ilgili yanlıştır?

a)İmparatorluklara başkentlik yapmıştır

b)İki denize açılan bir boğazdır

c)Çok eski bir şehirdir

d)Bugün ki coğrafi halini 19.yy.’ da almıştır. **

e)2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti olmuştur

 

7 )I.Gerçekte İstanbul Boğazı, bir “su oluğu”dur.

II. Avrupa ve Asya’yı birbirinden ayırır.

III. Karadeniz ve Akdeniz kültürlerini birleştiren tek suyoludur.

IV. İki kıta ve denizin buluştuğu istisnai bir yer ve Karadeniz havzasının tek kapısıdır.

V. Günümüzde önemli bir kavşak noktası olma özelliğini yitirmiştir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

a)I

b)IV

c)II

d)V **

e)III

 

 

 

 

 

 

 

8 )I. Boğaz’ın, Karadeniz’in taşması sonucu, aşınma ile ortaya çıkmasıdır.

II. Boğaz’ın bir volkanik patlama sonucu oluşmasıdır.

III. Boğaz’ın tektonik hareketler sonucu, çökmeden ötürü ve patlama olmadan, kırılma ile ortaya çıkmasıdır

IV. Boğaz’ın suyu tuz oranı açısından çok fazla bir değerdedir.

V. III. Zaman sonucunda bugünkünden daha düşük seviyede olan Karadeniz’in, IV. Zaman ortalarına doğru nehir yataklarını istilası sonucu oluğun genişlemesidir

Yukarıdaki önermelere göre aşağıdaki cevaplardan hangisi yanlıştır?

a)I

b)III

c)V

d)II

e)IV **

 

9 )Aşağıdakilerden hangisi “Avrupa Yakası Kaynak Suları” içerisinde değildir?

a)Hamidiye

b)Kestane

c)Karakulak **

d)Çırçır

e)Kanlıkavak

 

10 )Aşağıdakilerden hangisi “Boğaziçi alanı” ile ilgili hektar cinsinden doğru rakamdır?

a)500.000

b)285.000–300.000 hektar **

c)250.000

d)200.000

e)150.000

 

11 )I. Eyüp

II. Haslar

III. Galata

IV. Üsküdar

V. Kadıköy

Yukarıdakilerden hangisi “İSTANBUL’ UN” bir yerleşim alanı değildir?

a)III

b)Hiçbiri **

c)I ve II

d)II ve III

e)I

 

12 )I. Traklar

II. Megaralılar

III. Fenikeliler

IV. Persler

V. Bizanzlılar

Yukarıdakilerden hangisi İstanbul’da yaşayan topluluklardan değildir?

a)IV **

b)III

c)V

d)II

e)I

 

13 )Aşağıdaki tarihlerden hangisinden sonra İstanbul’da yasa-dışı yerleşim oranı artmıştır?

a)2000

b)1960

c)1990

d)1930

e)1950 **

 

 

 

 

 

 

 

14 )Aşağıdaki tarihlerden hangisi İstanbul için “kıyı düzenlemeleri” ile “istimlaklerin” daha yoğun olarak yapılmaya başlandığı tarihtir?

a)1980 **

b)1990

c)1960

d)1640

e)2000

 

15 )I. Trakya

II. Anadolu

III. Batı Anadolu Bölgesi(İzmir)

IV. Avrupa Şehirleri

V. Akdeniz Bölgesi

Yukarıdaki ifadelerden hangisi İstanbul’un mülkiyet yapısının en fazla benzerlik gösterdiği bölgeyi temsil etmektedir?

a)III

b)V

c)II

d)IV **

e)I

 

16 )I. Osmanlı döneminde bir çok mülkiyet planları hazırlanmıştır.

II. Cumhuriyet dönemi planları ise daha çok Osmanlı uygulamasını değiştirmek ve geliştirmek üzere yoğunlaşmıştır.

III. 1930’lu yıllar İstanbul’un kentsel imar edilişinin köklü değişiklikler içerdiği bir dönemi temsil etmektedir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi İstanbul ile ilgili yapılan planlara dair doğru bilgiler içermektedir?

a)III

b)II

c)I

d)I, II, III **

e)I ve III

 

17 )Aşağıdaki tarihlerden hangisinde İstanbul’un ilk metropoliten nazım planı yasalaşmıştır?

a)2005

b)1995 **

c)1990

d)1980

e)2000

 

18 )Aşağıdaki tarihlerden hangisinde İstanbul’un ikinci metropoliten nazım planı yasalaşmıştır?

a)2005 **

b)1980

c)1990

1995

2000

 

19 )Aşağıdaki tarihlerden hangisinde İstanbul’un ilk “Çevre Düzeni Planı” uygulamaya girmiştir?

a)1980

b)2000

c)1990

d)1995

e)2006 **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 )I. %47,7’si orman

II. %3’ü ise orman kapsamından çıkarılmış 2B alanı

III. %10,31’i askeri alan veya askeri güvenlik bölgesi

IV. %20’si ise kamu, hazine, vakıf, il özel idaresi ve belediye mülkiyetindeki bölge

V. Geriye kalan %20ise özel mülkiyet alanı

Yukarıdakilerden özelliklerden hangisi İstanbul’un taşıdığı mülkiyet dağılımı içerisinde yanlıştır?

a)II

b)I

c)IV **

d)III

e)V

 

 

21 )I. Kauffer planları

II. Helmuth Von Moltke planı

III. Saskia Sassen planı

IV. Ebniye Nizamnameleri

V. Moltke planı

Yukarıdaki plancılardan hangisi İstanbul’un planını hazırlamamıştır?

a)II

b)III **

c)V

d)IV

e)I

 

22 )I. Balkanlar

II. Anadolu

III. Asya

IV. Avrupa

V. Batı Anadolu

Yukarıdaki ifadelerden hangisi İstanbul’un konumunu tanımlarken kullanılmaz?

a)II

b)IV

c)V **

d)III

e)I

 

23 )Aşağıdaki şehirlerden hangisi “alfa dünya kentleri” kategorisinde değildir?

a)New York

b)Paris

c)Tokyo

d)Londra

e)İstanbul **

 

24 )I. Küresel Güç Olma

II. Turizm

III. Finans Merkezi

IV. Reklamcılık

V. Genel Hizmet Sektörü

Yukarıdakilerden özelliklerden hangisi İstanbul’un taşıdığı bir özellik olarak savunulamaz?

a)II

b)IV

c)I **

d)V

e)II

 

25 )Aşağıdaki şehirlerden hangisinden “gamma dünya kentleri” kategorisinde değildir?

a)Manila

b)İstanbul

c)Kuala Lumpur d)Miami

e)New York **

 

 


Benzer yazılar 1. Işık
  Salı, 19 Kas 2013 zamanında 22:55 | #1

  İstanbul’un ilk metropoliten nazım planı 1980 ikinci 1995 olmalı arkadaşlar.

 2. dyg_crpc
  Pazartesi, 18 Kas 2013 zamanında 22:35 | #2

  ben 2013 te girdim ve aynı sorulardı 80 aldım arkadaşlar herkese çok teşekkürler.

 3. rana
  Salı, 05 Kas 2013 zamanında 18:16 | #3

  hep aynı sorularmı çıkıyor?

 4. Salı, 01 Eki 2013 zamanında 21:42 | #4

  14. sorunun cevabı 1980 değil, 1960′tır.

 5. Murat
  Salı, 02 Tem 2013 zamanında 18:51 | #5

  İstanbul Üniversitesi Pişmanlıktır.Aldığımız Şu derse ve çelişkilerine bak arkadaş nedir bu

 6. abdullah
  Salı, 25 Haz 2013 zamanında 18:19 | #6

  merabalar arkadaşlar final soruları elinde olan varmı. yada şöyle sorayım büt nasıl olur acaba. tşk.ler şimdiden…

 7. siyasalcı
  Perşembe, 13 Haz 2013 zamanında 18:34 | #7

  yaktın beni kardeşim metropoliten sorularında beni yaktın….sınvda aynısı çıktı

 8. Abdullah
  Salı, 16 Nis 2013 zamanında 17:46 | #8

  Çook teşekkürler arkadaşlar inşallah işe yarar

 9. Hidrofor
  Salı, 09 Nis 2013 zamanında 13:04 | #9

  @Hidrofor
  Bir de 15. soru var cevabını göremediğim. Onu da bilen biri varsa paylaşsın.

 10. Hidrofor
  Salı, 09 Nis 2013 zamanında 12:50 | #10

  Arkadaşlar iü e öğren sistemindeki ders notlarına baktım her soru için. Sadece 4. sorunun cevabına dair demokrasi ile ilgili bir girdi görmedim ama zaten en mantıklı cevap o. Onun dışında 17 ve 18. sorular yanlış olmuş. İlk nazım planının onanması 1980 yılında. ikinci nazım planı ise 1995′te onaylanmış. Hazırlayan arkadaş notu dikkatli okumamış sanırım. Bunlar dışında da bir yanlış görmedim, her soruya dikkat ettim. Ben uğraşıp tek tek kontrol ettim siz zaman kaybetmeyin. Yazan arkadaş da doğru değişiklikleri yaparsa sevinirim.

 11. Kerem
  Pazartesi, 21 Oca 2013 zamanında 15:13 | #11

  8. Sorunun cevabı da c olacak.

 12. servet nazlı
  Cuma, 07 Ara 2012 zamanında 00:09 | #12

  birçok yanlış var ilk metropolitan nazıl planı 1980 ikincisi 1996 istanbulun % 10 değil % 30 askeri alandır ilk kıyı düzenlemeyi menderes yaptı 1960 (surları yıktı yerleri kayboldu) gerisi doğru

 13. ilyas
  Perşembe, 29 Kas 2012 zamanında 18:35 | #13

  @bahar
  geçerli not kaç 44 geçerli sayılırmı

 14. emre
  Çarşamba, 04 Nis 2012 zamanında 14:24 | #14

  22.soru hakkında fikri olan yazabilrmi

 15. emre
  Çarşamba, 04 Nis 2012 zamanında 14:12 | #15

  http://dosyalar.hurriyet.com.tr/istanbuldepremi/sayistay4.asp
  nazım planı ile ilgili bilgiler 3.3 paragrafta ayşenin dedigi dogru yani

 16. ayşe saltik
  Cumartesi, 28 Oca 2012 zamanında 15:30 | #16

  istanbulun ilk metropoliten nazım planı 1980 de yapılmıştır. ikincisi ise 1995 de yapılmıştır

 17. bahar
  Çarşamba, 25 Oca 2012 zamanında 12:04 | #17

  nasıl kaldım bundan anlamadım gitti gecebilcek kadar sorudan daha fazlasını doğru yapmışım işte cevap kağtlarımız yayınlansın bence …

 1. şimdilik geri bağlantı yok


Kapat !